Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Zľavy.sk

Zoradiť podľa pridania ↓, ukončenia •, záujmu •, ceny •

Kontaktné informácie

infozlavy@azet.sk

Pravidlá používania portálu www.zlavy.sk

  1. Prevádzkovateľom portálu www.zlavy.sk je spoločnosť Azet.sk, a.s., so sídlom Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, IČO: 360 23 523, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel Sa, vložka č.: 10459/L, DIČ: 2020091546, IČ DPH: SK 2020091546.
  2. Portál www.zlavy.sk je agregátor zliav a pojíma zľavy z rôznych iných zľavových portálov na jednom mieste. Základnou službou portálu je poskytovať aktuálne a komplexné informácie o zľavách poskytovaných inými zľavovými portálmi, a to priamo prostredníctvom portálu www.zlavy.sk alebo priamo na e-mailovú adresu používateľa.
  3. Používateľom služby sa stáva – užívateľ, resp. návštevník portálu www.zlavy.sk alebo fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa prihlási k odberu noviniek prostredníctvom zadania platnej e-mailovej adresy na stránke www.zlavy.sk.
  4. Cena v EUR uvedená pri kupónoch (zľavách) z českých zľavových portálov je informatívna a nemusí sa zhodovať so zaplatenou cenou. Ako prepočítavací kurz, ktorý sa použil na prepočítanie pôvodnej ceny kupónu (zľavy), bol použitý aktuálny kurz podľa kurzového lístka ECB v deň zverejnenia kupónu (zľavy) na www.zlavy.sk.
  5. Používateľ berie na vedomie, že objednaním akejkoľvek zľavy, služby alebo iného produktu dostupného prostredníctvom portálu www.zlavy.sk nedochádza k vzniku žiadneho vzťahu medzi používateľom a prevádzkovateľom portálu www.zlavy.sk, nakoľko používateľ si konkrétnu zľavu, službu alebo iný produkt objednáva u príslušného zľavového portálu a za podmienok príslušného zľavového portálu. Vzťah teda vzniká medzi používateľom a príslušným zľavovým portálom, u ktorého si používateľ objednal zľavu, službu alebo iný produkt.
  6. Prevádzkovateľ (Spoločnosť Azet.sk, a.s.) nezodpovedá za prípadné reklamácie vzniknuté pri zakúpení ktorejkoľvek zľavy propagovanej na www.zlavy.sk. Reklamácie môže užívateľ uplatňovať podľa obchodných podmienok príslušného zľavového portálu, na ktorom zľavu, službu alebo iný produkt zakúpil.
  7. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb používateľovi. Používateľ potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje používateľ dobrovoľne. Používateľ je oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu.
  8. Prihlásením sa k odberu noviniek prostredníctvom zadania platnej e-mailovej adresy na stránke www.zlavy.sk používateľ súhlasí so zasielaním informačných e-mailov o zľavách súvisiacich s www.zlavy.sk, novinkách a špeciálnych ponukách partnerských tretích subjektov ako aj so zasielaním iných informačných e-mailov o novinkách a špeciálnych ponukách zo strany osôb, ktoré sú osobami ovládanými alebo ovládajúcimi vo vzťahu k prevádzkovateľovi podľa ust. § 66a Obchodného zákonníka alebo zo strany osôb patriacich do skupiny prevádzkovateľa. Zasielanie informačných e-mailov môže používateľ kedykoľvek ukončiť prostredníctvom odkazu v ľubovoľnom informačnom e-maile.
  9. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.
  10. Na otázky tu neupravené sa primerane vzťahujú pravidlá portálu azet.sk, s ktorými užívateľ portálu www.zlavy.sk súhlasí.

Najhľadanejšie zľavy

Populárne mestá